Personen in de Stamboom en Beschrijving genealogische begrippen

Op dit moment zijn alle nakomelingen van Pa (Jacobus Johannes Neeteson) en zijn beide echtgenoten alsmede voorzover bekend voorafgaande generaties Neeteson opgenomen. Dus ook kinderen van vrouwelijke kinderen of kleinkinderen van Pa (geen Neetesonnen) zijn vermeld. Er is een foto van dit nageslacht, gemaakt op de reunie in 2004 opgenomen. Al deze personen zijn door familierelaties met elkaar verbonden. Daarnaast zijn er nog heel veel 'losse' personen opgenomen. Dit zijn enerzijds personen, waarvan nog weinig gegevens bekend zijn, anderzijds zijn het gegevens uit diverse oude bronnen. Veelal is de spelling van de familienaam van deze laatste categorie enigszins afwijkend, maar zijn het hoogstwaarschijnlijk wel voorouders. Als belangrijkste bron is het dossier van 'P.G.' geraadpleegd. P.G. zelf is nogal verre familie want zijn overovergrootvader Jan Christoffel was een broer van Charles, die de overgrootvader van Pa was.

Stamreeks, kwartierstaat, genealogie en parenteel. wat zijn dat voor dingen

Onderzoek naar de voorouders in mannelijke lijn levert een stamreeks op. De oudst gevonden voorvader wordt hierbij de stamvader genoemd. We krijgen dus een reeks voorouders (mannen met eventueel hun echtgenote) die steeds dezelfde familienaam dragen

Kwartiernummering en Kekulenr.

Bij de nummering is gebruik gemaakt va n het systeem van S.Kekulé van Stradonitz. Hierbij worden aan de (voor) vaders even nummers toegekend en wel zodanig dat het nummer van de vader steeds het dubbele is van het nummer van het kind. De vrouwelijke personen krijgen oneven nummers, waarbij het nummer van de moeder steeds één groter is dan het nummer van de vader van het kind. Het cijfer 1 wordt toegekend aan de persoon waarvoor de kwartierstaat is opgesteld. Deze kan zowel van het mannelijk als van het vrouwelijk geslacht zijn. Deze heet de proband. Hier zijn ook de broers en zusters van de proband opgenomen. De vader is dus nr.2, zijn moeder is dus nr.5 en haar moeder is weer nr.11.

  1. Proband, kwartierhouder, eventueel met broers en zusters
  2. Vader
  3. Moeder
  4. Vaders vader (grootvader)
  5. Vadersmoeder (grootmoeder)
  6. Moeders vader (grootvader)
  7. Moeders moeder (grootmoeder) etc.etc.