Wat zijn familiewapens?
Het gebruik van familiewapens stamt uit de middeleeuwen: edellieden droegen tijdens de strijd een herkenningsteken omdat ze anders in hun harnas en helm niet herkenbaar waren voor hun bondgenoten. Geleidelijk aan gingen families zich van generatie op generatie bedienen van hetzelfde symbool. Die symbolen werden later ook gebruikt op de zegelstempels waarmee officiële stukken (oorkonden of charters) werden bezegeld. Die laatste toepassing was ook nuttig voor anderen dan edellieden, en daarom breidde het gebruik van familiewapens zich uit tot andere vooraanstaande families.
De wapens van adellijke families zijn vastgesteld bij koninklijk besluit en geregistreerd bij de Hoge Raad van Adel. Andere familiewapens, of ze nu al eeuwenlang gevoerd zijn of kort geleden ontworpen, kunnen onder bepaalde voorwaarden worden opgenomen in het wapenregister van het Centraal Bureau voor Genealogie of in andere registers. Zo'n registratie heeft echter geen formele betekenis. Een wapen is dus gekoppeld aan een familie en niet aan een achternaam.

Dit wapen van Pieter Neeteson kwam voor in het Gildeboek der Cruydeniers, Apothekers enz. op het stadhuis te Middelburg. Het is getekend door o.m. J.Bodeson. De genoemde Pieter moet Pieter Janzn. geboren te Sas van Gent in 1696 en overleden te Sas van Gent in 1743 zijn. Hij was 'beleder' d.w.z. bestuurslid van het Gilde, de datum in het Gildeboek is 1735. Op dat moment leefde nog wel zijn moeder Catharina Juliaens, maar niet meer zijn vader. In 1739 wordt Pieter genoemd in het testament van zijn moeder, waarbij valt op te merken dat zijn vader mosselvisser en eigenaar van schuiten was. Zelf was Pieter met zijn vrouw o.m. houder en houdster van de bank van lening te Sas van Gent. Van belang is nog dat in het wapenboek Rietstap Armorial een wapen van 'Netezon' voorkomt met hetzelfde onderschrift, maar dan in het Frans.